^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dogoterapia jest rodzajem pracy uzupełniającym szeroko rozumianą rehabilitację i nie może pozostać jedyną forma terapii a stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych.  

 

Spotkania z psami mogą przyjmować różne formy. Mogą to być spotkania jednorazowe lub ciągłe, mające na celu dostarczenie pozytywnych emocji oraz rozwijanie spontanicznej aktywności ruchowej.   

W OREW od tego roku szkolnego organizowane są zajęcia z dogoterapii, które odbywają się co dwa tygodnie w czterech zespołach z trzema psami rasy labrador (Kadryl, Sonata i Koffi).   

 

Zajęcia dogoterapii z udziałem psów pomagają: 

- przełamać lęk przed psami pogłębiać kontakt z nim poprzez podchodzenia do psa, głaskanie go i przytulanie się

- kształtować orientację w schemacie własnego ciała

- poznawać budowę ciała zwierzęcia

- stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku

- ćwiczyć koncentrację uwagi

- wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa

- doskonalić sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wykonywane przez dziecko we współdziałaniu z psem

- kształtować i rozwijać umiejętność okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami

- uczyć wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa np. karmienia, czesania, wycieranie pyska

- uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami

- kształtować nawyki higieniczne związane z kontaktem z psami np. mycie rąk po zakończeniu zajęć

- uczyć samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa np. karmienie, prowadzenie na smyczy