^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Terapia metodą A. Tomatisa

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wynalazł francuski profesor Alfred Tomatis. Trening uwagi słuchowej, w formie opracowanej przez Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy - w szczególności te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.

 

W oparciu o swoje wieloletnie obserwacje i badania Tomatis sformułował trzy prawa, nazwane później prawami Tomatisa, które stanowią podstawę metody

 

TRZY PRAWA TOMATISA:

1. Pierwsze prawo mówi, głos zawiera tylko to , co może usłyszeć ucho czyli głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać narząd słuchu,

2. Drugie prawo mówi: Jeżeli uszkodzonemu uchu ponownie umożliwi się prawidłowe słyszenie utraconych lub stłumionych częstotliwości natychmiast zostają one w sposób nieświadomy zrekonstruowane w emitowanym głosie.

Oznacza to, że modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie. Jeżeli narząd słuchu będzie miał możliwość usłyszenia brakujących częstotliwości to niejako automatycznie pojawią się one w głosie.

3. Trzecie prawo mówi o tym, że odpowiednia stymulacja słuchowa spowoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięku.

 

Tomatis pod wpływem wyników dalszych badań uznał, że ucho ludzkie spełnia nie tylko funkcję słyszenia, ale jest również organem odpowiedzialnym za energetyzowanie mózgu, regulowanie stanu czujności i uwagi, koordynowanie postawy i ruchów. Ucho ludzkie to organ gdzie psychika łączy się z somatyką. W związku z tymi różnorodnymi funkcjami pełnionymi przez ucho Profesor stwierdził, że przy pomocy odpowiedniego treningu słuchowego można skutecznie eliminować nie tylko zaburzenia głosu, ale szereg innych zaburzeń zarówno w sferze somatycznej, emocjonalnej, językowej jak i społecznej

 

Tomatis uważał ponadto, iż ucho ludzkie jest pewnego rodzaju "dynamem" dostarczającym energii naszemu mózgowi.

 

Słuchanie pewnego rodzaju dźwięków działa pobudzająco na mózg przygotowując go do innego rodzaju aktywności. Szczególnie korzystne dla ludzkiego organizmu są dźwięki zawierające w swoim widmie dużo składowych o wysokiej częstotliwości. Taką cechę mają pewne rodzaje muzyki, np. muzyka Mozarta lub chorały gregoriańskie. Są one wykorzystywane w terapii Metodą A. Tomatisa

 

Metoda Tomatisa polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem", które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Materiał dźwiękowy podawany jest przez specjalne słuchawki drogą powietrzną i kostną.

 

W naszym ośrodku terapię prowadzi się jako wspomagającą terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. Stosowanie tej metody wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie powoduje wydłużenie czasu koncentracji, zmniejsz napięcie psychofizyczne, wycisza, relaksuje i uspokaja przesadne reakcje. Terapia wspomaga aktywizację i otwartość na nowe doświadczenia. Możliwe jest poprawienie motoryki, postawy ciała jak również koordynacji wzrokowo-ruchowej, a przede wszystkim stymulujemy proces odbioru