^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Każdego roku październik nazywany jest miesiącem AAC- komunikacji alternatywnej,
z tej okazji 10 października 2018r. w Zamojskim Domu Kultury
po raz dwunasty odbył się koncert. Tematem przewodnim tegorocznego koncertu był "Kto Ty jesteś? -  Polak mały".
Wychowankowie i uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego
w Zamościu przygotowali inscenizację "Od morza aż do Tatr". Z przyjemnością mogliśmy wystąpić w uroczystym koncercie oraz obejrzeć występy dzieci z innych placówek. 

Tradycją jest, że w okresie jesiennym nasze stowarzyszenie dla swoich członków organizuje Rajd Pieczonego Ziemniaka, który odbył się 30.09.2018 roku w  Bródku. Pod czujnym okiem kadry odbyły się gry, zabawy i wspólne biesiadowanie przy ognisku. Piękna pogoda sprzyjała miłej atmosferze, relaksującym spacerom po okolicznych lasach. Na zakończenie Pan Marek poprowadził dyskotekę na świeżym powietrzu. Dzień był radosny, a zabawa udana.

Słoneczna pogoda spowodowała ,że warto byłoby się wybrać w plener. Naszym ulubionym i zaprzyjaźnionym miejscem jest „Karczma pod lasem” na Mokrym. W dniu 6 września 2018 roku w tym miejscu zorganizowany został piknik dla uczestników, rodziców oraz terapeutów. Zaplanowany dzień pełen był rozrywek, konkurencji sportowych, gier, zabaw przy muzyce. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czas szybko mijał i przyszła pora na powrót do codzienności.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu rozpoczyna realizację prowadzenia zajęć usamodzielniających uczestników pod nazwą „Otwórzmy przed nimi życie – trening mieszkaniowy”. Projekt współfinansowany  jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
 W projekcie co weekend bierze udział 8 beneficjentów przy wsparciu  4 trenerów. Pobyt w mieszkaniu ma charakter treningowy indywidualny oraz współpracy w grupie. Głównym celem Mieszkania Treningowego jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych intelektualnie, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu.

18 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim. Jako pierwszy podczas Kongresu głos zabrał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Następnie głos zabrał Poseł Sławomir Zawiślak. W trakcie uroczystości zostały przyznane Dyplomy Uznania i Medale Wojewody Lubelskiego wyróżniającym się organizacjom pozarządowym, a także osobom indywidualnym.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu otrzymało Odznakę Honorową Primus In Agendo od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej. Medal i dyplom na ręce Przewodniczącej naszego Koła Pani Jadwiga Stromkie otrzymała od Wojewody Lubelskiego. Odznaka nadawana jest przez ministra za szczególne działania lub zasługi . Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

W przerwach przybyli goście mieli również możliwość podziwianie prac wykonanych przez naszych uczestników w Warsztacie Terapii  Zajęciowej oraz uczniów PDP z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.