^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Działania podejmowane w ramach zadania to treningi:

 1. Trening rozwijający umiejętności samodzielności w codziennym życiu.
 2. Trening rozwijający uzdolnienia i kształtujący kreatywność.
 3. Trening poprawiający umiejętności funkcjonowania w grupie.
 4. Trening ogrodniczy

 

Trening rozwijający umiejętności samodzielności w codziennym życiu.

 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną korzystanie ze wszystkich możliwości istniejących w środowisku lokalnym, poprzez naukę i podtrzymywanie nabytych już umiejętności,
 • rozwijanie samodzielności życiowej,
 • nauka samodzielności w zakresie: samoobsługi, higieny osobistej i utrzymania czystości w najbliższym otoczeniu,
 • nabywanie umiejętności robienia zakupów i przygotowania posiłków,
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem,
 • podniesienie poziomu samodzielnego funkcjonowania.
 • a) Samoobsługa
 • higiena osobista.- wyrabianie nawyku codziennych czynności higienicznych.
 • spożywanie posiłków
 • ubieranie i rozbieranie się - usprawnianie umiejętności ubierania się i rozbierania sznurowania obuwia, zapinania guzików
 • dbanie o swój wygląd zewnętrzny w tym dobieranie stroju odpowiedniego do warunków atmosferycznych oraz do miejsc i okoliczności tj. kino, kawiarnia, wycieczka itp.
 • b) Kulinaria
 • zapoznanie z zasadami prawidłowego odżywiania
 • nauka prawidłowego doboru składników do potraw - rozpoznawanie, wskazywanie podstawowych produktów spożywczych i

określenie ich użyteczności oraz zwiększanie asortymentu produktów, łączenie je w potrawy. Próby samodzielnego komponowania potraw.

 • wykonywanie czynności przygotowywania posiłków – wykonywanie prostych czynności - smarowanie chleba, przygotowanie kanapki, obieranie warzyw, nauka gotowania z terapeutą/asystentem oraz przygotowywania zespołowego dań (śniadanie, obiad, podwieczorek,

kolacja,) Nauka wykorzystywania sprzętu pomocniczego.

 • estetyka przygotowania i spożywania posiłków - zwrócenie uwagi na estetykę, czystość, dekorację stołu, wykorzystanie serwetek. używanie prawidłowo zastawy stołowej
 • nauka wykonywania przetworów z plonów zebranych z własnego ogrodu
 • c) Gospodarstwo domowe
 • znajomość pomieszczenia i wyposażenia kuchni nauka ostrożności w korzystaniu ze sprzętu kuchennego a także orientacji w wyposażeniu pomieszczenia kuchni. Zapoznanie z miejscem przechowywania zastawy, naczyń i ich zastosowania. Samodzielne korzystanie z wyposażenia kuchni- sprzęt.
 • nauka obsługi sprzętów gospodarstwa domowego (pralka, zmywarka, piekarnik itp.).
 • nauka dbania o porządek w pokojach, kuchni, łazience i toalecie tj. odkurzanie, mycie naczyń, pranie, rozwieszanie prania, wycieranie kurzy, itp.
 • nauka doboru i wykorzystania środków czystości przy pomocy trenera.
 • d) Nauka planowania i dokonywania płatności
 • znajomość środków płatniczych. Nauka posługiwania się środkami płatniczymi, poznanie ich nominałów.
 • planowanie i dokonywanie wydatków. Nauka planowania oraz dokonywania wydatków poprzez zabawę (gry planszowe) oraz praktykę tzn. zakupy w sklepie, liczenie reszty, sporządzanie listy zakupów.
 • poznawanie rodzajów obiektów – poznawanie obiektów handlowych i usługowych
 • e) Nauka obsługi sprzętu AGD i RTV

Trening rozwijający uzdolnienia i kształtujący kreatywność

 • rozwijanie samodzielności życiowej,
 • wyzwalanie aktywności i kreatywności,
 • zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej
 • nabywanie umiejętności zamawiania posiłków,
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem,
 • integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością.
 • a) Korzystanie z komputera i Internetu
 • znajomość zasad obsługi sprzętu - pisanie na klawiaturze (obsługiwanie programów Office), posługiwanie się myszką, korzystanie z internetu, portali społecznościowych, poczty e-mail, wyszukiwanie potrzebnych informacji, korzystanie z terapeutycznych programów edukacyjnych, gier. Dzięki temu doskonalą percepcję wzrokowo- ruchową oraz koncentrację.
 • b) Umiejętność samodzielnego organizowania czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań
 • korzystanie. z obiektów użyteczności publicznej, form kultury i integracji społeczne - wyjścia do kina, muzeum, kawiarni, restauracji, wycieczki integracyjno - kulturalne itp.
 • korzystanie z rekreacji i wypoczynku - wycieczki, spacery , pikniki, zawody sportowe
 • rozwój własnych zainteresowań- udział w zajęciach muzycznych, plastycznych, rękodzieła, sportowych itp. oraz przedstawianie własnych propozycji
 • dokumentowanie przebiegu treningu- tworzenie albumu –kroniki
 • c) Trening Sprawności fizycznej
 • doskonalenie sprawności ruchowej z wykorzystaniem zajęć ruchowych i rekreacji – udział w zajęciach fitness, na boisku, uczą się gry w zespole. Biorą udział w spacerach, zabawach ruchowych i gimnastyce, poznają nowe dyscypliny sportowe.

Trening poprawiający umiejętności funkcjonowania w grupie

 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną korzystanie ze wszystkich możliwości istniejących w środowisku lokalnym, poprzez naukę i podtrzymywanie nabytych już umiejętności,
 • rozwijanie samodzielności życiowej,
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem,
 • podnoszenia kompetencji psychospołecznych niezbędnych w procesie usamodzielniania się poza domem rodzinnym,
 • nabywania nowych doświadczeń i podnoszenie poziomu funkcjonowania społecznego,
 • podniesienie poziomu samodzielnego funkcjonowania,
 • usprawniania i wspierania funkcjonowanie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
 • integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością.
 • stan emocjonalny i psychiczny – nawiązywanie kontaktu emocjonalnego z uczestnikami projektu i trenerami/ asystentami
 • znajomość otoczenia. – nauka kontrolowania emocji, zgłaszania potrzeb, komunikowanie się za pomocą mowy werbalnej ipozawerbalnej, gestów itp.
 • komunikowanie się – nawiązywanie i utrzymywanie więzi międzyludzkich, rozumienie poleceń i zgłaszanie potrzeb.
 • współdziałanie z uczestnikami projektu - nauka odpowiedzialności za wykonywane zadania i wspólne je realizowanie.

Stosowanie form grzecznościowych, udzielanie sobie pomocy, wsparcia.

Trening ogrodniczy

 • wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • wykorzystanie bogactwa świata przyrodniczego oraz bodźców płynących z otoczenia naturalnego do wspomagania procesów nauczania, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • wdrażanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do pracy na rzecz wspólnego dobra poprzez wspólną pielęgnację szkolnego ogrodu
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania poprzez wykorzystanie warzyw i owoców do przyrządzania prostych posiłków
 • rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie precyzyjnych czynności
 • rozwijanie zdolności społecznych poprzez wspólną pracę i wspólny wysiłek.
 • rozwijanie i utrwalanie nawyku zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac ogrodniczych i warsztatowych.
 • poznawanie sprzętu ogrodniczego – rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie sprzętu ogrodniczego min. konewka, łopatka, grabki, miotła, donice itp.
 • pielęgnacja kwietników i ogródka warzywnego - pielęgnowanie ogródków kwiatowo - warzywnych
 • wykonywanie prac porządkowych - dbanie o otoczenie – grabienie, podlewanie, segregacja śmieci, koszenie trawy itp
 • sadzenie roślin – sadzenie kwiatów, drzewek, krzewów, przesadzanie kwiatów.