^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bardzo ścisła i owocna jest współpraca pomiędzy placówkami stowarzyszenia. Wspólnota, w której bardzo widoczne są silne więzi emocjonalne pomiędzy dziećmi z OREW i młodzieżą z WTZ jest Zespół Teatralny "Nadzieja".

Inicjatorem powstania grupy teatralnej była nauczycielka z OREW Joanna Blaszka. 

Pierwsze zabawy teatralne rozpoczęły się na jednej z grup ośrodkowych. Stopniowo zabawy te rozszerzyły się na inne grupy i tak w 2000 roku odbył się pierwszy występ teatralny. Był to wspólny występ dzieci i młodzieży z ośrodka wspierany przez opiekunów, na którym prezentowano śpiew, taniec i grę na instrumentach. W tym samym roku młodzież z WTZ prezentowała swoje umiejętności na przeglądzie Jana Brzechwy z przedstawieniem do utworu "Na straganie" w Tomaszowie Lub.

Kolejnym występem dzieci z OREW było przedstawienie "Taki los" na Festiwalu Uśmiechu w 2001 roku i wtedy grupa teatralna otrzymała nazwę "Nadzieja", gdyż pojawiły się nowe nadzieje (nawet uczniowie z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej mogli być zauważeni w inny sposób niż zwykle) i rozpoczęła się systematyczna współpraca z Teatrem Młodych pod kierownictwem Waldemara Zakrzewskiego.

Początkowo był to zespół dziecięcy wspierany przez terapeutów. Jednak po pewnym czasie do teatrzyku włączono młodzież z WTZ, dzięki czemu ograniczono do minimum pomoc terapeutów podczas występu. Były to pantomimiczne widowiska na podstawie autorskich scenariuszy nauczycielki z OREW. Każda osoba występująca w przedstawieniu jest ważna, ma swoje miejsce w grupowym działaniu, każdy może odczuć, że jest użyteczną i nieodzowną jednostką - elementem wspólnej pracy, jest współodpowiedzialny za efekt starań, wynik końcowy. Chęć pokazania się z jak najlepszej strony mobilizuje aktorów do wzajemnej pomocy. 


Osoby prowadzące:
Scenarzysta i reżyser - Joanna Blaszka
Scenografia, rekwizyty, kostiumy, światło - Agnieszka Piróg
Oprawa muzyczna - Marek Smolarczyk
Pomoc przy przygotowaniu przedstawienia angażowały się pracownie z WTZ przy wykonaniu strojów i elementów scenografii. 

Bajka o smutnym króluPrzedstawienia teatralne przygotowane przez zespół teatralny "NADZIEJA" i osiągnięcia w latach 2001 - 2008: 

"Taki Los" 2001
najważniejsze występy:
"Festiwal uśmiechu" w Świetlicy Środowiskowej w Zamościu,
II Przegląd Twórczości Muzycznej i Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Centrum Pastoralnym w Zamościu. 

"Pan Jezus znowu się narodził" 2002 – 2003
najważniejsze występy:
spotkanie integracyjne w SOSW w Zamościu,
spotkanie integracyjne w Gimnazjum nr 1 w Zamościu,
zabawa choinkowa w SP nr 4 w Zamościu,
przegląd "Jasełka Bożonarodzeniowe" w Krasnobrodzie 

"Zakochany Bałwanek" 2002
najważniejsze występy:
Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Zamojskim Domu Kultury.
Zespół otrzymał wyróżnienie.
II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. 

"Kolorowy świat" 2002 – 2003
najważniejsze występy:
III Międzynarodowy Przegląd Twórczości Muzycznej i Teatralnej Osób Niepełnosprawnych" w Centrum Pastoralnym w Zamościu,
Konferencja "Wyrównanie szans w rozwoju i życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną" w Krasnobrodzie,
Integracyjne spotkanie w SOSW w Zamościu,
Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Zamojskim Domu Kultury
Zespół otrzymał wyróżnienie.
Festiwal "Maj Teatralny" zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu,
"Święto uśmiechu" w Świetlicy Osiedlowej w Zamościu.
Zespół otrzymał nagrodę "Kluczyk do dziecięcego serduszka" od Kapitału Nagród Teatru Młodych.
"Anioły 2003" - uroczystość zorganizowana w Kazamatach w Zamościu przez Centrum Wolontariatu,
podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Świat moich marzeń".

W 2002 roku Kapituła Nagród Teatru Młodych przyznała prowadzącej i zespołowi Nagrodę Honorową "Bratek" za osiągnięcia artystyczne.

"Gdzie oni są?" 2003
najważniejsze występy:
IV Międzynarodowy Przegląd Twórczości Muzycznej i Teatralnej w Centrum Pastoralnym w Zamościu,
"Święto uśmiechu" w Świetlicy Osiedlowej w Zamościu 

"Bajka o smutnym królu" 2004 
najważniejsze występy:
Polsko - Niemiecki Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Krasnobodzie zorganizowany przez PSONI Koło w Zamościu,
Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Zamojskim Domu Kultury.
Zespół został wytypowany do Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie,
"Święto uśmiechu" w Świetlicy Osiedlowej w Zamościu,
V Międzynarodowy Przegląd Twórczości Muzycznej i Teatralnej w Centrum Pastoralnym w Zamościu,
Festiwal Najciekawszych widowisk w Lublinie.

Integracyjne przedstawienie z Teatrem Młodych "Kosmos" 2005
Występy:
"Święto uśmiechu" w Świetlicy Osiedlowej w Zamościu.

"Tu Ziemia" 2005 - 2006
najważniejsze występy:
"Słoneczny Festiwal" w Hoym w Niemczech,
VII Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych w Centrum Pastoralnym w Zamościu,
III Biłgorajski Przegląd Twórczości Muzyczno - Teatralnej Osób Niepełnosprawnych.

"Noc Wigilijna" 2006
Występy: 
OREW ul. Orlicz - Dreszera 14 ( spotkanie wigilijne).
Tylko uczniowie OREW

"W naszym Domu" 2006 - 2007
najważniejsze występy:
przegląd "Jasełka Bożonarodzeniowe" w Krasnobrodzie,
integracyjne spotkanie w Gimnazjum nr 1 w Zamościu,
Prezentacje Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lub.

"Błękitne królestwo" 2007
najważniejsze występy:
Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Zamojskim Domu Kultury
Zespół otrzymał wyróżnienie.
podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Świat moich marzeń",
IV Biłgorajski Przegląd Twórczości Muzyczno - Teatralnej Osób Niepełnosprawnych.

"Dlaczego jesteś smutny" 2007 - 2008
najważniejsze występy:
przegląd "Jasełka Bożonarodzeniowe" w Krasnobrodzie,
Integracyjne Spotkanie Świąteczne w Zamojskim Domu Kultury.