^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w 1992 roku. Jest ono częścią Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie.

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

Mimo tego, iż Koło nie posiadało własnej siedziby na początku swojego funkcjonowania, prowadziło przede wszystkim działalność statutową:

- popularyzacja idei Stowarzyszenia;

- doradztwo specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców;

- organizacja imprez okolicznościowych takich jak: wycieczki, rajdy;

- organizacja turnusów rehabilitacyjnych;

- rehabilitacja indywidualna w domach dzieci.

 

W dniu 22 października 1992 roku, dzięki zrozumieniu i przychylności władz miasta Zamościa, otrzymujemy w dzierżawę na 10 lat budynek i działkę przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, gdzie został utworzony Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Po generalnym remoncie i adaptacji do nowych zadań w dniu 15 marca 1993 roku, Pani Prezes Zarządu Głównego w Warszawie Krystyna Mrugalska dokonuje uroczystego otwarcia nowej placówki. Objętych opieką zostaje dwudziestu pięciu uczestników z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz wieloraką niepełnosprawnością w 4 grupach rewalidacyjno-wychowawczych. 

W dniu 15 października 1993 roku, przez Zarząd Koła w Zamościu zostaje powołany Warsztat Terapii Zajęciowej dla młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Uruchomiono trzy grupy terapeutyczne: tkactwo, ceramika, stolarstwo, a w następnym roku rozpoczęła funkcjonowanie kolejna, czwarta grupa - poligraficzna. W placówce tej piętnastu uczestników przygotowuje się do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz do podjęcia pracy zarobkowej. 

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców dzieci niepełnosprawnych - członków naszego Stowarzyszenia w 1994 roku, Zarząd Koła podejmuje decyzję o rozbudowie ośrodka. W styczniu 1999 roku budynek zostaje oddany do użytku. Uroczyste otwarcie nowej części ośrodka następuje w dniu 15 września 2000 roku. W tym czasie powstaje grupa edukacyjno-terapeutyczna - klasa I szkoły podstawowej, a z dniem 6 października placówka zmienia nazwę na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, gdzie obowiązek szkolny realizowało wtedy czterdziestu pięciu wychowanków.