^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projekt pod nazwą  „Otwórzmy przed nimi życie – trening mieszkaniowy”  funkcjonuje na podstawie Umowy Nr ZZO/000158/03/D zawartej w dniu 05 marca 2018 roku.

Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu od dnia  01.04.2018 r.  do dnia 31.03.2021r. w miejscowości Bródek 13 gmina Łabunie.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i Skuteczni”.

Projekt obejmuje wsparciem 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami i głębokim powyżej 16 roku życia realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz osoby będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej zamieszkujących gminy powiatu zamojskiego. Każdy uczestnik Mieszkania posiada  Indywidualny Program Działania.

Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Trening mieszkaniowy odbywa się od piątku od godziny 16.00 do niedzieli do godz. 16.00

Działania podejmowane w ramach zadania to treningi:

1.Trening rozwijający umiejętności samodzielności w codziennym życiu.

2.Trening rozwijający uzdolnienia i kształtujący kreatywność.

3.Trening poprawiający umiejętności funkcjonowania w grupie.

4. Trening ogrodniczy