^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

NASI DARCZYŃCY

Agromarket Jaryszki4 k/Poznania
62-023 Gądki
Oddział Zamość
ul. Szczebrzeska 19
22-400 Zamość

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu
ul. Partyzantów 3a
22-400 Zamość

Betasoap Sp. z o. o.,
Szewnia Dolna 90a
22-442 Adamów k. Zamościa

Budzam sp. z o.o.
ul. Kresowa 4
22-400 Zamość

Firma Cukiernicza "Solidarność"
ul. Gospodarcza 25
20-211 Lublin

IR Trans H, I. Kapłon, Spółka jawna
ul. Żdanów 13
22-400 Zamość

Pani Krystyna Kuczyńsa
Hurtownia Środków Ochrony Roślin
ul. Lwowska 57a
22-400 Zamość

Tadeusz Rozmus, Józef Małysz
P.W. "BUDMAT" Spółka jawna
ul. Namysłowskiego 2
22-400 Zamość

Pan Jan Wójtowicz
Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość

Grupa ANIMEX S.A. z siedzibą w Morlinach, oddział w Zamościu
ul. Namysłowskiego 3
22-400 Zamość

Waldemar Kleniewski
Zakład Tartaczny Bondyrz
Bondyrz 62
22-442 Adamów

Gumoliński Zbigniew
INFO-TV-FM Spółka z o. o. z siedzibą w Zamościu
ul. Kresowa 4
22-400 Zamość

Zakład Remontowo - Konserwacyjny Sp. z o. o.
ul. Zamoyskiego 51
22-400 Zamość

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Polisa - Życie S. A. Warszawa
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Spółka Jawna
ul. Partyzantów 61
22-400 Zamość

Big Profit Andrzej Prus
ul. Przemysłowa 2
22-400 Zamość

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "ROBOTNIK" w Zamościu
ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość