^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ROK SZKOLNY 2018/2019

Pracownicy merytoryczni OREW: 

Dyrektor OREW - mgr Krzysztof Rysak / nauczyciel dyplomowany / 

Wicedyrektor OREW -  mgr Beata Wojczuk /nauczyciel mianowany /

Nauczyciele mianowani: 

mgr Magdalena Adamiak - zajęcia edukacyjno-wychowawcze 

mgr Małgorzata Byra-Wojtiuk - zajęcia - rewalidacyjno-wychowawcze

mgr Magdalena Chmielewska - zajęcia edukacyjno-wychowawcze - wychowanie przedszkolne

mgr Marta Dadia - zajęcia rewalidacyjne indywidualne met. A.A.Tomatisa

mgr Aldona Krakowiak - nauczyciel - tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Agata Krzemińska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze/ Integracja Sensoryczna 

mgr Anna Małecka - zajęcia edukacyjno-wychowawcze-wychowanie przedszkolne 

mgr Iwona Polanowska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze                                          

 mgr Joanna Pysiewicz - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

mgr Anna Pyś-Kościk - zajęcia edukacyjno-wychowawcze/Integracja Sensoryczna 

mgr Ewa Ryszczuk - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

mgr Zofia Siembida - zajęcia edukacyjno-wychowawcze

mgr Edyta Szawara - zajęcia edukacyjno-wychowawcze / Integracja Sensoryczna 

mgr Agnieszka Szumilak -zajęcia edukacyjno-wychowawcze - wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Szust - zajęcia edukacyjno-wychowawcze - wychowanie przedszkolne


Nauczyciele kontraktowi:

mgr Barbara Steć - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

mgr Katarzyna Osoba - zajęcia edukacyjno-wychowawcze 

mgr Halina Burda - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

mgr Iwona Wróbel - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Łukasz Rachwał - zajęcia ruchowo- korekcyjne 

mgr Aleksandra Kozyra – psycholog                                                                                                

mgr Małgorzata Słupska - neurologopeda 

Nauczyciel stażysta:

mgr  Katarzyna Greszta -  zajęcia edukacyjno-wychowawcze-wychowawcze - wychowanie przedszkolne

 mgr  Ewa Nieradka-Kloc - psycholog  

Specjaliści zatrudnieni w ramach NFZ: 

mgr Iwona Bartoszczyk - fizjoterapeuta

mgr Grażyna Dawid - surdologopeda                                                                         

mgr Piotr Greszta - psycholog 

mgr Beata Hajdamaszek - fizjoterapeuta

mgr Aleksandra Kozyra - psycholog                                                                                              

mgr Agnieszka Ochal - pedagog specjalny                                                                 

mgr Łukasz Rachwał - fizjoterapeuta                                                                                          

 mgr Małgorzata Słupska - neurologopeda                                                                               

mgr Iwona Wróbel - fizjoterapeuta

Pomoce nauczyciela: 

Anna Berdak

Joanna  Berlińska                                                                                                               

Damian Bukowiec

Ewa Kupiec

Joanna Lipczuk

Beata Łach                                                                                                                                         

Aneta Łyciuk

Mariusz Kliza

Jacek Korneluk

Jolanta Kurzawska

Jolanta Mazurek

Szymon Mazurek

Agnieszka Oberda                                                                                                                     

Olga Rój                                                                                                                                             

mgr Radosław Teterycz                                                                                                  

Małgorzata Wiater

mgr Marzena Zawrotniak

 

Pracownicy medyczni OREW : 

Lekarze rehabilitacji medycznej: 

lek. med. Jolanta Świrgoń
lek. med. Elżbieta Zwierzyńska 

Pielęgniarka: 

mgr Jolanta Pyś 

Ratownicy medyczni:

mgr Radosław Teterycz
Jacek Korneluk

Transport

Kierowcy:

Jerzy Bil, 
Zdzisław Presz, 
 Jarosław  Bałka
Jacek Bil 

Administracja: 

Maria Bil - Główna księgowa 
mgr Marcin Małecki - Specjalista OREW
mgr Agnieszka Maścibroda - Pomoc księgowej/pracownik biurowy
Elzbieta Smolarczyk - Pracownik socjalny/kadry
mgr Danuta Kniaź - Pracownik biurowy
Janina Bochunewicz - Pracownik biurowy

Pracownicy obsługi:sprzątaczki, konserwator

Krystyna Kukiełka 
Małgorzata Byra
Zbigniew Pakos
Anna Lewkowicz
Beata Łach
Mariusz Kliza