^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Koordynator projektu – Danuta Kniaź

Specjalista ds. finansowo – księgowych – Agnieszka Maścibroda

Trenerzy - Halina Burda, Joanna Gruszka, Monika Kalisz, Jacek Korneluk,  Polanowska Iwona, Agnieszka Piróg, Radosław Teterycz, Edward Szerszon.

 

Projekt obejmuje wsparciem 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami i głębokim powyżej 16 roku życia realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz osoby będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej zamieszkujących gminy powiatu zamojskiego. Każdy uczestnik Mieszkania posiada Indywidualny Program Działania.

 

Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.