^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od sierpnia do grudnia 2016r. rozpoczynamy IV etap cyklu szkoleń pt. „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój“ który jest skierowany do osób o różnych specjalnościach z placówek: OREW- powiat zamojski, OREW Tomaszów Lubelski, SOSW powiat hrubieszowski, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami i głębokim.

 

W ramach realizacji zadania odbędą się następujące szkolenia:

 1. Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 2. Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE)
 3. Zabawa inspirująca rozwój.
 4. Trening umiejętności społecznych.
 5. Terapia behawioralna praktyczny aspekt terapii behawioralnej w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 6. Terapia werbo- tonalna.
 7. Guguhopla.
 8. Kurs Kinezjotaping kt3.
 9. ThraSuit
 10. Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg. Mckenziego część A. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
 11. Szkolenie PECS.

 

Od dnia 19 sierpnia do 31 grudnia 2016r. rozpoczynamy realizację zadania "Weekendowe mieszkania treningowe" w których będą uczestniczyć wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Zamościu.

Celem projektu jest  przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, całkowicie zależnych od rodziny, do maksymalnie samodzielnego życia, zwiększenie ich niezależności
i zaradności życiowej, aktywizowanie do kierowania własnymi sprawami. Podczas pobytu w mieszkaniu treningowym osoby niepełnosprawne przy niewielkim wsparciu opiekuna – trenera będą realizowały następujące  treningi: samoobsługi,  prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, nabywania umiejętności społecznych, efektywnego zagospodarowywania i spędzania  czasu wolnego. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby niepełnosprawne staną się mniej zależne od otoczenia, nauczą się jak dbać o własne sprawy. Nastąpi także podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. Projekt ma  także  zmienić nastawienie rodziców, którzy przekonają się, że ich niepełnosprawne dzieci, to w rzeczywistości dorośli ludzie, którzy samodzielnie potrafią wykonywać wiele czynności dnia codziennego. Dostrzegając wiele pozytywnych efektów przeprowadzonych działań, duże zainteresowanie ze strony osób niepełnosprawnych oraz zdając sobie sprawę z faktu, że utrwalenie zdobytych już umiejętności oraz nabywanie nowych wymaga dłuższego czasu, Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na funkcjonowanie w/w mieszkania treningowego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 

 

 

 

 

 

 

 

     Zwiedzamy nasze rejony. Taki był cel zorganizowanej 2-dniowej wycieczki do Krasnobrodu. Pogoda dopisała aż zanadto, z nieba lał się żar słoneczny, a z naszego czoła pot. Po przyjeździe i rozlokowaniu w pokojach wszyscy zebraliśmy się w cieniu drzew gdzie przedstawiono plan pobytu. Pierwszym punktem był udział uczestników w zajęciach ruchowych, a w wolnym czasie spacery, zbieranie szyszek. Wieczorem odbył się grill wspomagany przez naszych kuchmistrzów.

Na naszych wyjazdach nie mogło zabraknąć Pana Marka ze swoim akordeonem, który zachęcał do wspólnego śpiewania. Było gwarno i wesoło, a dla wytrwałych tańce.

Na drugi dzień pobytu zaplanowano wyjście do Parku Dinozaurów, gdzie przemiła Pani przewodnik opowiadała nam ciekawostki z życia tych zwierząt i nie tylko. Przypiekające słońce nie przeszkadzało aby najwytrwalsza grupa pod dowództwem pana Marka udała się jeszcze do Kapliczki Św. Rocha. I tak zakończył się czas pobytu w uroczym i pachnącym lasem Krasnobrodzie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej w Galerii zdjęć.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu zorganizowało 19 czerwca jednodniową wycieczkę do Rudy Różanieckiej. W wycieczce uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, uczestnicy WTZ , wychowankowie OREW wraz
z rodzicami i opiekunami.  Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji: dyskoteka. grill, pływanie na rowerkach wodnych oraz spacery po plaży.
Dzięki pięknej słonecznej pogodzie wycieczka była wspaniała.
 

 

      W dniach 28 maj - 1 czerwiec 2016 r. delegacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu odwiedziła placówkę Sonnenhof
w mieście Schwabisch Hall.

     Delegacja w składzie: Przewodnicząca Koła- Pni Jadwiga Stromkie, członek Zarządu, Kierownik WTZ- Pan Marian Kondrat, Dyrektor OREW- Pani Marzanna Dybcio, dwóch kierowców i tłumacz uczestniczyli w uroczystościach pożegnania Dyrektora placówki specjalnej "Sonnenhof" Pana Schule Heinz.

     Podczas pobytu delegacja miała możliwość poznać nowego dyrektora oraz poznać koncepcję rozwoju w/w placówki na najbliższe lata. Wspólne rozmowy wznieciły nadzieję na kolejne wspólne spotkania i wyjazdy, wymianę kadry oraz padły propozycje wspólnych wakacji dla podopiecznych.

      Delegacja miała także możliwość obejrzenia kilku nowych inwestycji poczynionych dla niepełnosprawnych wychowanków, poznania nowych rozwiązań oraz kierunków polityki oświatowej w stosunku do niepełnosprawnych, dorosłych osób w Niemczech. wszystkie obejrzane rozwiązania tj. placówki, domy dla osób niepełnosprawnych były bardzo cenne
i inspirujące. Stowarzyszenie w przyszłości jest zainteresowane, aby powstawały rozwiązania dla absolwentów naszych placówek oraz dla rodzin osób niepełnosprawnych.